Menu
Cultural Heritage

“หัวโขนจิ๋ว” ศิลปะแห่งชุมชนบ้านบุ

ชุมชนบ้านบุ เป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนที่มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่ในตัวชุมชน คนส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงชุมชนบ้านบุจะเห็นภาพการทำขันลงหินที่สืบต่อกันมาแต่โบราณตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในปัจจุบันทางชุมชน ได้มีการปรับรูปแบบดีไซน์ มีการทำภาชนะสำหรับการกิน อาหารต่าง ๆ เช่น จาน หรือช้อนส้อม ให้ดูแปลก ใหม่และน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้สามารถปรับตัวและสืบสานวัฒนธรรม การทำโลหะสำริดให้สืบทอดต่อไปได้ การลงสำรวจศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านบุ ทำให้เราเจอบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนและพลักดันงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนบ้านบุ และบุคคลท่านคนนั้นคือ…

Avatar by November 11, 2020
Living Culture

บ้านบุกับขันที่หายไป

คุณเคยสังเกตถึงขันที่ใช่ในกิจวัตรประจำวัน ที่เห็นตามบ้านญาติต่างจังหวัดหรือไม่ ว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับซื้อมาจากร้านเดียวกัน จริง ๆ แล้วมันมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน คือ “ชุมชนบ้านบุ” ชุมชนบ้านบุ เป็นย่านเก่าแก่ที่มีอยู่อย่างยาวนาน อยู่ในย่านบางกอกน้อย หลังบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีภูมิปัญญาที่อาจเรียกได้ว่ามีเพียงอย่างเดียวเลยก็คือ การบุโลหะ และ การทำขันลงหิน  หากย้อนไปในอดีต ชุมชนบ้านบุเป็นเพียงชุมชนเล็ก…

Avatar by November 10, 2020
Cultural Heritage

สะบ้าบ่อน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันชาญฉลาด

การเล่นสะบ้าเป็นการเล่นอย่างหนึ่งที่นิยมแพร่หลายมาแต่โบราณ ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด เท่าที่พบหลักฐานในจดหมายเหตุครั้งสมัยรัชกาลที่ 1 กล่าวว่า “ตรุษสงกรานต์ตีเข้าบิณฑ์เล่นสะบ้า ชายหนุ่มร้องเล่นโพลก” ครั้นต่อมาพบหลักฐานที่กล่าวถึงการเล่นสะบ้าในนิราศที่แต่งขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า “พอสบพบปะพวกสะบ้า เสียงเฮฮาเล่นกันสนั่นวิหาร ที่ใครแพ้ต้องรำทำประจาน สนุกสานสาวหนุ่มแน่นกลุ้มดู ข้างละพวกชายหญิงยิงสะบ้า แพ้ต้องรำทำท่าน่าอดสู ล้วนสาวสาวน่าประโลมนางโฉมตรู เที่ยวเดินดูน่าเพลินเจริญใจ” จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเล่นสะบ้าเป็นที่นิยมอย่างมาก…

กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ by September 8, 2020
1 4 5 6