Menu
Living Culture

อาหารเมียนมาร์ในชุมชนตลาดพระโขนง

ปัจจุบันตลาดพระโขนงแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งที่พักอาศัยและแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของคนเมียนมาร์ใจกลาง กรุงเทพฯ ภายในตลาดแห่งนี้เราจะเจอป้ายขายสินค้าที่เป็นภาษาพม่า รวมไปถึงร้านขายอาหารพม่าร้านขาย ของชำนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมาจากเมียนมาร์และร้านขายเสื้อผ้าชุดประจำชาติเมียนมาร์อยู่หลายร้าน โดยตลาดแห่งนี้มีทั้งชาวเมียนมาร์ และชาวไทยที่เคยอาศัยอยู่บริเวณชายแดนติดเขตประเทศเมียนมาเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงแรกชาวเมียนมาร์ที่อพยพเข้าจะมาเป็นลูกจ้างในร้านขายของของคนไทยในตลาดพระโขนง ต่อมาเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีคนไทยที่เป็นเจ้าของแผงในตลาดก็ปิดกิจการและปล่อยแผงขายสินค้าให้แก่ชาวเมียนมาร์มาเช่าขาย และในทุกวันนี้กิจการร้านค้าภายในตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาร์ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและดูแลร้านค้าต่าง ๆ ภายในตลาดพระโขนงแทบทั้งสิ้น โดยสิ่งของเครื่องใช้ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศพม่า และนอกจากนี้ภายในตลาดยังมีร้านขายเสื้อผ้าชุดประจำชาติของเมียนมาร์อยู่เป็นจำนวนมาก ในระยะต่อมาชาวเมียนมาร์ได้เริ่มเปิดกิจการขายอาหารพื้นเมืองประจำชาติของตนเอง และทำให้คนไทยในชุมชนนั้น ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองของชาวเมียนมาร์ที่มีความแปลกใหม่ที่คนไทยไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน หลังจากนั้นจึงทำให้ผู้คนในชุมชนกล่าวถึงอาหารของชาวเมียนมาร์มากขึ้นและเป็นที่นิยมอย่างมากของย่านพระโขนงถึงกลับว่าถ้ามาย่านพระโขนงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการได้มาลองชิมอาหารพื้นเมืองของเมียนมาร์…

January 7, 2021
Cultural Travel

วิถีชาวบางรักสู่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ได้จัดตั้งขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของอาจารย์วราพร สุรวดี และเดิมเป็นบ้านของอาจารย์วราพร สุรวดีที่ได้รับทรัพย์สินและมรดกมาจากคุณแม่สอางค์ สุรวดี ซึ่งท่านอยากจะจัดบ้านและทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนรุ่นหลังหรือคนที่สนใจได้มาศึกษา ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงทั้งหมด 4 อาคาร ดังนี้ อาคารที่ 1 เป็นการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคนั้นจริง ๆ ของบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ว่ามีไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เห็นและได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก  อาคารที่ 2 เป็นบ้านของหมอฟรานซิส คริสเตียน บ้านหลังนี้เดิมปลูกสร้างที่ทุ่งมหาเมฆโดยชั้นแรกจะใช้เป็นคลินิกรักษาคนไข้ของคุณหมอ แต่คุณหมอป่วยและเสียชีวิตลงไปก่อน…

December 17, 2020
Living Culture

การจัดการและการอนุรักษ์โขนโรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา และได้ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยอย่างยิ่ง แนวคิดความสำคัญในเรื่อง มารยาทไทย จึงได้กำหนดให้ มารยาทไทย เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน และการเป็นโรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงโขน…

December 16, 2020
Creative Culture

“ห้องสมุดสุดคูล เนียลสัน เฮย์ล” ที่ไม่ได้มีดีแค่หนังสือ !!

ห้องสมุดสุดคูล เนียลสัน เฮย์ล ที่ไม่ได้มีดีแค่หนังสือมันจะเป็นอย่างไรนะ? อย่างแรกเรามาทราบประวัติความเป็นมาของห้องสมุดนี้ก่อน…เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2412 สมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพฯ (The Bangkok Ladies’ Library Association) ถูกจัดตั้งขึ้นโดย สุภาพสตรีชาวอังกฤษและอเมริกันจำนวน 13 คน เพื่อให้บริการหนังสือ…

December 14, 2020
Living Culture

ตำนานและความเชื่อ “ศาลเจ้าแม่งูจงอาง”

วันนี้จะขอแนะนำสถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญย่านพระรามสอง ที่ใครได้มีโอกาสผ่านถนนเส้นนี้ก็อาจมีความคุ้นตาหรือเคยเห็นกันมาบ้าง ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นบูชาสัตว์ชนิดหนึ่งนั้นก็คืองู และสถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยตำนานและความเชื่อมากมาย ซึ่งนั้นก็คือ “ศาลเจ้าแม่งูจงอาง” นั้นเอง ความเชื่อที่ทำให้เกิดตำนานศาลเจ้าแม่งูจงอางหรือศาลเจ้าแม่จงอางและลูก (แม่ขวัญ) ในอดีตนั้นศาลเจ้าแม่งูจงอางเป็นศาลไม้เล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 2 โดยเกิดจากการที่ระหว่างก่อสร้างถนนพระรามสองนั้น ได้มีคนงานคนหนึ่งฝันว่ามีเจ้าแม่งูจงอางมาหาและพยายามขอให้เลื่อนเวลาสร้างถนนไปอีก เนื่องจากตนเองนั้นท้องแก่และกำลังใกล้คลอดแล้ว เมื่อคลอดลูกเสร็จตนและลูกก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่น คนงานคนนั้นได้สะดุ้งตื่นจึงได้เล่าความฝันนี้ให้กับหัวหน้าฟัง แต่หัวหน้ากลับไม่สนใจเรื่องที่ลูกน้องได้มาเล่าให้ฟังจึงทำดำเนินงานก่อสร้างไปต่อ ในระหว่างที่คนงานกำลังขับรถเกลี่ยหน้าดินอยู่นั้นก็ได้ถอยไปทับกับครอบครัวงูจงอางจึงทำให้ครอบครัวงูจงอางนั้นตายกันหมด…

December 12, 2020
Living Culture

หอมหวนครัวอินเดีย

พาหุรัดเป็นย่านที่อยู่กลางกรุงเทพมหานครที่มีหลากหลายของชนชาติแต่ที่ทุกคนพอจะทราบว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นมักเป็นชุมชนของชาวอินเดียที่เข้ามาทำการค้าขายกับชาวไทยตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ถ้าใครที่เคยไปเดินแถวๆนั้นก็จะเห็นว่าตามเส้นถนนพาหุรัดจะมีร้านขายเครื่องเทศขายเสื้อผ้าขายของใช้ที่เกี่ยวกับคนอินเดียและยังเป็นแหล่งรวมเครื่องเทศที่ส่งมาจากประเทศอินเดียโดยตรง นอกจากนี้พาหุรัดยังมีชุมชนเล็ก ๆ ที่ยังคงดำเนินวิถีแบบภารตะอยู่ จนทำให้ใครหลาย ๆ คน ขนานนามย่านพาหุรัด ว่าเป็น “ลิตเติ้ล อินเดีย” เมืองไทย ผู้คนส่วนใหญ่ที่ไปเดินก็มักจะไปซื้อผ้าตัดชุด ส่าหรีเพราะพาหุรัดมีร้านผ้า ที่มีราคาถูกและมีผ้าให้เลือกหลากหลายและคนที่เปิดร้านตัดเสื้อส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศอินเดียก็จะเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของวัฒนของการแต่งกายที่เหมาะสมอย่างดีและมีอีกอย่างคือเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จะมาแนะนำร้านอาหารอินเดียชื่อดังของพาหุรัด  คือร้าน Royal India เป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกของเมืองไทยเปิดมานานถึง 64 ปี…

December 11, 2020
Cultural Travel / Living Culture

กุยช่าย: ขนมชาวจีน ณ ย่านตลาดพลู

คุณรู้จักขนมกุยช่ายมั้ย ? ขนมกุยช่าย เป็นอาหารของชาวจีนแต้จิ๋ว และเป็นอาหารที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตลาดพลู และเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จวบจนปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาของขนมกุยช่ายในประเทศไทย เดิมทีตลาดพลูเป็นชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วขนาดใหญ่ อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ซึ่งเดิมทีทำการเกษตรปลูกหมากพลูจนเป็นแหล่งซื้อขายพลูขนาดใหญ่ นอกจากความรู้ด้านการเกษตรการทำสวนที่ชาวจีนนำเข้ามา ยังนำวัฒนธรรมอาหารการกิน มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก จากที่ทำกินเองในครัวเรือนสู่การทำขายจนกลายเป็นอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับตลาดพลู ขนมกุยช่ายเกี่ยวข้องอะไรกับวัฒนธรรม ?…

December 10, 2020
Living Culture

ความหลากหลายวัฒนธรรมในย่านตลาดพระโขนง

ความหลากหลายวัฒนธรรมที่มีในบริเวณตลาดพระโขนง เชื่อว่าหลายคนพอพูดคำว่า พระโขนง ก็จะนึกถึง แม่นาคพระโขนง ในสมัยก่อนจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนในอดีตจะเดินทางด้วยเรือเป็นหลัก แต่พอปัจจุบันพระโขนงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนปัจจุบันมีการเดินทางที่สะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นอย่างรถไฟฟ้าบีทีเอส พระโขนงได้เป็นทำเลที่มีคนหลายเชื้อชาติได้เข้ามาอยู่อาศัยอย่างมาก เพราะว่าพระโขนงเริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นทำเลที่ครบครันในการใช้สอย ในตลาดพระโขนงมีผู้คนหลายเชื้อชาติมากที่อาศัยอยู่รวมกันในนั้น มีทั้งชาวพม่า กะเหรี่ยง และเนปาล แต่ส่วนใหญ่มักเป็นชาวพม่าที่มีอาชีพค้าขายกันในตลาดพระโขนง พอได้เข้ามาภายในตลาดพระโขนงก็จะพบกับร้านขายของ ผู้คนที่เดินกันในตลาดแบบพลุกพล่าน…

November 29, 2020
Creative Culture / Cultural Travel

สาดศิลป์ถิ่นบางรัก

ถ้าเราเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองเก่าแก่ สิ่งที่เราต้องพบเจออย่างแน่นอนและไม่พ้นที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและลงให้โซเชียลได้รับรู้ ก็คงเป็นภาพสตรีทอาร์ตตามกำแพงที่ศิลปินได้เดินทางมาสร้างผลงาน สร้างสีสันให้กับกำแพงริมทางที่มีสภาพเก่าแก่ไม่น่ามอง ให้กลับมาเป็นที่สะดุดตาอีกครั้ง “บุกรุก สตรีทอาร์ต” คืออะไร ? เจริญกรุง บางรัก และถนนทรงวาด เป็นย่านเมืองเก่าที่บางจุดมีพื้นที่โล่ง ทรุดโทรม ผนังกำแพงเก่าขมุกขมัว ไม่น่ามอง…

November 17, 2020