Menu

Sitka Grid Block

Did you come here for something in particular or just general Riker-bashing? And blowing into maximum warp speed, you appeared for an instant to be in two places at once. We have a saboteur aboard. We know you’re dealing in stolen ore. But I wanna talk about the assassination attempt on Lieutenant Worf. Could someone survive inside a transporter buffer for 75 years? Fate.

3 Columns Wide
Uncategorized

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง

“ย้อนอดีตสู่วัฒนธรรมล้านนาไทยที่ดั้งเดิม” เรือนไทยภาคเหนือแบบดั้งเดิมอันงดงามและสะท้อนถึงความเชื่อและคตินิยมดั้งเดิมของชาวล้านนา เรือนคำเที่ยงเป็นเรือนไทยล้านนาที่สวยงามที่สุดหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ขณะนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้และศิลปวัตถุของชาวล้านนาตามวิถีชุมชนเกษตรกรรมในชนบทเมื่อครั้งอดีตเรือนคำเที่ยง มีลักษณะของเรือนล้านนาโดยยกใต้ถุนสูง มีพื้นที่ประกอบด้วย ห้องนอน เติ๋น(พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับนั่งเล่น รับรองแขก รับประทานอาหารตามวิถีชาวล้านนา ขอเกริ่นคร่าวๆของที่มา พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง ก่อนว่าที่แห่งนี้อยู่ในการดูแลของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5…

October 9, 2023
Living Culture

ยาดีที่บางรัก

ถ้าจะให้พูดถึงร้านน้ำขมเก่าแก่ชื่อดังในย่านบางรักนั้น คงไม่พ้นสองร้านนี้เลยค่ะ ร้านหว่าโถ่วและร้านโหมงหวอ ซึ่งเป็นร้านน้ำขมเจ้าเก่าแก่ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ทั้งสองร้านตั้งอยู่ติดกัน ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันบางรักเลย และน้ำที่นี่ราคาแก้วละ 9-10 บาทเท่านั้นเอง ร้านหว่าโถ่ว มาเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะร้านหว่าโถ่ว สูตรน้ำขมของร้านนี้เป็นสูตรจากตำรากวางตุ้งมีอยู่สองสูตรคือสูตรขมมาก มีสมนุไพรจีนอยู่สามสิบกว่าชนิด กับสูตรขมน้อย…

January 27, 2021
Living Culture

รักษ์ล้านนา ณ บางกอก

เมื่อเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงและเป็นใจกลางเมืองเป็นไปได้ยากที่เรานั้นจะเห็นวัฒนธรรมของไทยแท้ของแต่ละภาคได้อย่างเด่นชัดและครบถ้วน จึงอยากขอเสนออีกหนึ่งสถานที่คือ ศิลปะของชาวล้านนาที่ผู้คนหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่น่าสืบทอดของชาวล้านนาซึ่งมาจากภาคเหนือของประเทศเราอีกทั้งสถานที่นี่ยังเป็นเเหล่งที่น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเเละกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยจึงอยากให้ทุกคนได้มีการเรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรม และสืบสานเพื่อเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป โรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เขตพระโขนง เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีประวัติการก่อตั้งที่มีมานาน โดยต้นกำเนิดมาจากชาวล้านนาโดยตรง รวบรวมวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน การสอนภาษา และวัฒนธรรมพื้นเมืองมาไว้ที่นี่…

January 23, 2021

And blowing into maximum warp speed, you appeared for an instant to be in two places at once. We have a saboteur aboard. We know you’re dealing in stolen ore. But I wanna talk about the assassination attempt on Lieutenant Worf.

4 Columns Wide

Did you come here for something in particular or just general Riker-bashing? And blowing into maximum warp speed, you appeared for an instant to be in two places at once. We have a saboteur aboard. We know you’re dealing in stolen ore. But I wanna talk about the assassination attempt on Lieutenant Worf. Could someone survive inside a transporter buffer for 75 years? Fate.

3 Columns 2 Rows
Uncategorized

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง

“ย้อนอดีตสู่วัฒนธรรมล้านนาไทยที่ดั้งเดิม” เรือนไทยภาคเหนือแบบดั้งเดิมอันงดงามและสะท้อนถึงความเชื่อและคตินิยมดั้งเดิมของชาวล้านนา เรือนคำเที่ยงเป็นเรือนไทยล้านนาที่สวยงามที่สุดหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ขณะนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้และศิลปวัตถุของชาวล้านนาตามวิถีชุมชนเกษตรกรรมในชนบทเมื่อครั้งอดีตเรือนคำเที่ยง มีลักษณะของเรือนล้านนาโดยยกใต้ถุนสูง มีพื้นที่ประกอบด้วย ห้องนอน เติ๋น(พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับนั่งเล่น รับรองแขก รับประทานอาหารตามวิถีชาวล้านนา ขอเกริ่นคร่าวๆของที่มา พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง ก่อนว่าที่แห่งนี้อยู่ในการดูแลของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5…

October 9, 2023
Living Culture

ยาดีที่บางรัก

ถ้าจะให้พูดถึงร้านน้ำขมเก่าแก่ชื่อดังในย่านบางรักนั้น คงไม่พ้นสองร้านนี้เลยค่ะ ร้านหว่าโถ่วและร้านโหมงหวอ ซึ่งเป็นร้านน้ำขมเจ้าเก่าแก่ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ทั้งสองร้านตั้งอยู่ติดกัน ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันบางรักเลย และน้ำที่นี่ราคาแก้วละ 9-10 บาทเท่านั้นเอง ร้านหว่าโถ่ว มาเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะร้านหว่าโถ่ว สูตรน้ำขมของร้านนี้เป็นสูตรจากตำรากวางตุ้งมีอยู่สองสูตรคือสูตรขมมาก มีสมนุไพรจีนอยู่สามสิบกว่าชนิด กับสูตรขมน้อย…

January 27, 2021
Living Culture

รักษ์ล้านนา ณ บางกอก

เมื่อเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงและเป็นใจกลางเมืองเป็นไปได้ยากที่เรานั้นจะเห็นวัฒนธรรมของไทยแท้ของแต่ละภาคได้อย่างเด่นชัดและครบถ้วน จึงอยากขอเสนออีกหนึ่งสถานที่คือ ศิลปะของชาวล้านนาที่ผู้คนหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่น่าสืบทอดของชาวล้านนาซึ่งมาจากภาคเหนือของประเทศเราอีกทั้งสถานที่นี่ยังเป็นเเหล่งที่น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเเละกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยจึงอยากให้ทุกคนได้มีการเรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรม และสืบสานเพื่อเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป โรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เขตพระโขนง เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีประวัติการก่อตั้งที่มีมานาน โดยต้นกำเนิดมาจากชาวล้านนาโดยตรง รวบรวมวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน การสอนภาษา และวัฒนธรรมพื้นเมืองมาไว้ที่นี่…

January 23, 2021
Cultural Heritage

O.P. PLACE ห้างสรรพสินค้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

เชื่อได้ว่าในยุคสมัยนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ห้างสรรพสินค้า” อย่างแน่นอน เพราะเป็นสถานที่รวบรวมร้านค้าและสินค้าต่าง ๆ ไว้มากมายให้พวกเราได้ไปจับจ่ายใช้สอย ซึ่งหลายคนพอพูดถึงห้างสรรพสินค้า ก็คงนึกถึงอาคารขนาดใหญ่มีสินค้าหลากชนิด สิ่งอำนวยความสะดวก แอร์เย็น ๆ และศูนย์รวมความบันเทิงอย่างหนึ่ง แต่ใครจะคิดล่ะว่าบ้านเรามีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ก่อตั้ง…

January 22, 2021
Living Culture

หอมละมุนที่กุฎีจีน

ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่และน่าสนใจอยู่มาก ชุมชนนี้มีความหลากหลายทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และการวิถีชีวิตของชาวกุฎีจีน อาหาร ขนม สถาปัตยกรรม แต่ในชุมชนกุฎีจีนนี้มีสิ่งที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่ง คือขนมฝรั่งกุฎีจีน เป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนมานาน ขนมฝรั่งกุฎีจีนที่เป็นขนมต้นตำหรับและมีชื่อเสียง ในย่านนี้…

January 20, 2021
Living Culture

เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา : โรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่ม

เมื่อพูดถึงเกาะเกร็ด เกาะกลางน้ำที่อยู่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องปั้นดินเผาลายวิจิตรที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี สืบทอดมาจากชาวมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนใหญ่คงจะมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่อยู่เมืองมอญก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทยที่มีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เมื่อชาวมอญได้รับพระบรมราชานุญาตตั้งบ้านเรือนบริเวณปากเกร็ด และพื้นที่มีสภาพดินที่เหมาะสม คือ ดินมีความเหนียว สีนวลปนเหลือง ไม่ดำเกินไป เนื้อดินจับกันเป็นก้อน…

January 17, 2021

And blowing into maximum warp speed, you appeared for an instant to be in two places at once. We have a saboteur aboard. We know you’re dealing in stolen ore. But I wanna talk about the assassination attempt on Lieutenant Worf.

2 Column Wide
Uncategorized

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง

“ย้อนอดีตสู่วัฒนธรรมล้านนาไทยที่ดั้งเดิม” เรือนไทยภาคเหนือแบบดั้งเดิมอันงดงามและสะท้อนถึงความเชื่อและคตินิยมดั้งเดิมของชาวล้านนา เรือนคำเที่ยงเป็นเรือนไทยล้านนาที่สวยงามที่สุดหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ขณะนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้และศิลปวัตถุของชาวล้านนาตามวิถีชุมชนเกษตรกรรมในชนบทเมื่อครั้งอดีตเรือนคำเที่ยง มีลักษณะของเรือนล้านนาโดยยกใต้ถุนสูง มีพื้นที่ประกอบด้วย ห้องนอน เติ๋น(พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับนั่งเล่น รับรองแขก รับประทานอาหารตามวิถีชาวล้านนา ขอเกริ่นคร่าวๆของที่มา พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง ก่อนว่าที่แห่งนี้อยู่ในการดูแลของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5…

October 9, 2023
Living Culture

ยาดีที่บางรัก

ถ้าจะให้พูดถึงร้านน้ำขมเก่าแก่ชื่อดังในย่านบางรักนั้น คงไม่พ้นสองร้านนี้เลยค่ะ ร้านหว่าโถ่วและร้านโหมงหวอ ซึ่งเป็นร้านน้ำขมเจ้าเก่าแก่ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ทั้งสองร้านตั้งอยู่ติดกัน ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันบางรักเลย และน้ำที่นี่ราคาแก้วละ 9-10 บาทเท่านั้นเอง ร้านหว่าโถ่ว มาเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะร้านหว่าโถ่ว สูตรน้ำขมของร้านนี้เป็นสูตรจากตำรากวางตุ้งมีอยู่สองสูตรคือสูตรขมมาก มีสมนุไพรจีนอยู่สามสิบกว่าชนิด กับสูตรขมน้อย…

January 27, 2021