Menu
Creative Culture / Cultural Travel

จากสิ่งของเหลือใช้สู่การเพิ่มมูลค่าทางศิลปะ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์…ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย และได้มีศิลปินเข้าร่วมมากมาย ซึ่ง 1 ใน 30 ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่เราภูมิใจมานำเสนอในวันนี้คือ คุณเอ๋ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เจ้าของผลงานของ WISHULADA

ประวัติของคุณ WISHULADA

คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ หรือ คุณเอ๋ เป็นผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์ WISHULADA เป็นคนที่นำเสนอผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันทำให้มันสามารถมาอยู่รวมกันได้ โดยชิ้นงานหรือสินค้าต่าง ๆ ที่คุณวิชชุลดาสร้างขึ้นมาส่วนมากนำมาจากสิ่งของเหลือใช้ ทำให้สิ่งของหรือผลงานของเขากลายเป็นสิ่งที่มีชิ้นเดียวบนโลกและยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยคุณวิชชุลดา ได้มีโครงการมากมายที่ได้รังสรรค์ผลงาน ที่ใช้วัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นผลงานทางศิลปะ ทำให้วัสดุเหล่านั้นถูกสร้างมูลค่าขึ้นมา จากสิ่งของที่ไม่มีมูลค่าและทุกคนพร้อมที่จะทิ้งมันโดยไม่คำนึกว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และยังเป็นการกระตุ้นสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผลงานที่จะนำเสนอกับแรงบรรดาลใจของผลงาน

ผลงานชื้นนี้มีชื่อว่า Bird’s Eye View เป็นการนำเสนอผลงานผ่านมุมมองของนก โดยคุณเอ๋ได้มีแรงบรรดาลใจในการสร้างผลงานจากการที่ในยุคสมัยปัจจุบัน ย่านเจริญกรุงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเติบโตของทั้งประชากรในพื้นที่กับเศรษฐกิจทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรเป็นจำนวนมาก คุณเอ๋จึงนำเสนอภาพออกมาเป็นภาพมุมสูงที่มองออกมาแล้วเป็นแผนที่บริเวณย่านเจริญกรุง และได้มีการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมา โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ตามหลักการของ Circular Economy เป็นการหมุนเวียนการใช้วัสดุและลดการสร้างขยะหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงาน

วัสดุที่นำมาใช้ เป็นสิ่งของที่คนในท้องถิ่นได้มีการทำการทิ้งไว้ แต่ก่อนการที่จะนำมาใช้ ทางคุณวิชชุลดาได้ทำการทำความสะอาดแล้วฆ่าเชื่อก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยวัสดุในผลงานที่เห็นได้ชัดและมีมากที่สุดประกอบไปด้วย

  • ฝาขวดน้ำ มีฝาขวดน้ำมากมายและมีฝาขวดก็จะต้องมีขวดน้ำ และทางคุณวิชชุลดาได้นำเอาขวดน้ำมาตัดเป็นเส้น ๆ และนำมาติดรอบแผ่นไม้โดยทำเป็นกรอบ
  • กระบอกปืนฉีดน้ำ กระบอกปืนฉีดน้ำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งของที่คนส่วนมากใช้แล้วทิ้ง เมื่อหมดเทศกาลแล้วก็ไม่ให้ค่ากับมันหรือว่าเกิดการชำรุดในระหว่างที่ใช้ คนส่วนมากก็จะทิ้งและกระบอกปืนฉีดน้ำนี้ก็จะกลายเป็นขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่อไป
  • หลอดพลาสติกและแก้วน้ำ เป็นอีกวัสดุที่เหลือใช้ที่สามารถพบเป็นเห็นอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในย่านเจริญกรุงมีร้านอาหารมากมาย ทำให้เกิดวัสดุเหลือใช้อย่างหลอดกับแก้วน้ำเป็นจำนวนมาก

แผนที่ของเจริญกรุงจากผลงาน

จากผลงานที่คุณวิชชุลดานำเสนอออกมานั้นจะมีลักษณะเป็นแผนที่ โดยที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งของไอคอนสยาม และคุณวิชชุลดาได้มีการบอกตำแหน่งถึงสถานที่ต่าง ๆ มีการนำหลอดมาติดต่อ ๆ กัน เพื่อบ่งบอกว่าตรงนี้เป็นถนนและก็นำฝากขวดน้ำสีฟ้ามาติดเพื่อบ่งบอกว่านี้คือแม่น้ำเจ้าพระยา และอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็คือฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ก็จะมีความหลากหลายและบอกถึงซอยเจริญกรุงต่าง ๆ บอกถึงสถานที่สำคัญ ๆ อย่าง ไปรษณีย์กลาง วัดสวนพลู และมีบอกถึงร้านอาหารชื่อดังอย่างเช่น โจ๊กปรินซ์ หรือ ทิพหอยทอดภูเขาไฟ เป็นต้น

สุดท้ายนี้วัสดุเหลือใช้ที่ใครหลายคนมองอาจจะมองดูว่า “ไร้ค่า” “ไร้ประโยชน์” ใช้เสร็จแล้วนำไปทิ้ง และก็ทำให้ทำลายสิ่งแวดล้อม อย่างพลาสติกต่าง ๆ ที่ย่อยสลายได้ยากใช้เวลาในการย่อยสลายนาน เราสามารถเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มาเป็นงานศิลปะที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้แ ละนำมาเป็นผลงานทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย และนอกจากนี้ยังสามารถนำมาสร้างผลงานใหม่ได้อีกไม่ใช่เพียงแต่ 1 ผลงาน แต่เรายังสามารถนำวัสดุที่ใช้ไปกลับมาล้างและฆ่าเชื้อใหม่อีกรอบและนำมาสร้างผลงานใหม่ได้อีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด